תוכל לחוש בהבדל בשלב מוקדם יותר1.

האם אתה סקרן לראות באיזו מהירות יכול החיוך שלך להשתנות? שחק עם המחוון כדי לראות כיצד החיוכים הללו מתהווים בתוך שבועות ספורים. רק הטכנולוגיה של Invisalign מסוגלת להזיז כך את השיניים.

1אלו הן דוגמאות למטרות המחשה בלבד. זמני הטיפול משתנים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל מטופל והספק שלך יקבע אותם עבורך.

מנשך מוצלב

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

צפיפות

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

מנשך עמוק

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

שיניים עם רווחים

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

מנשך פתוח

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

סגר הפוך קדמי

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

שבוע 1

1Invisalign Go ו-Invisalign Lite בלבד. כאשר מחליפים את קשתיות היישור פעם בשבוע, בהשוואה להחלפתן פעם בשבועיים. החלפת קשתיות היישור מדי שבוע תתבצע לפי שיקול דעתו של ספק Invisalign ובהתאם לתוכנית הטיפול האישית. זמני הטיפול משתנים בהתאם לצרכים הספציפיים של כל מטופל והספק שלך יקבע אותם עבורך.

Loading...