כתב ויתור

ספקי invisalign המפורטים תחת 'חפש ספק Invisalign' הם אורתודונטים ורופאי שיניים בעלי רישיון, שאינם מועסקים על-ידי Align ומספקים ייעוץ ושירותים רפואיים באופן עצמאי. הדף 'חפש ספק invisalign' הוא רק כלי שיסייע לך לאתר ספק invisalign לבחירתך, שממנו תוכל לקבל ייעוץ ראשוני לגבי invisalign, ועליך לקבוע באופן עצמאי אם ספק Invisalign מסוים זה מתאים לך. Align Technology אינה יכולה להיות ערבה או להבטיח שתשיג תוצאת טיפול מסוימת או שאתה מועמד מתאים לטיפול invisalign. רק ספק invisalign יכול לקבוע אם אתה מתאים לטיפול invisalign ומהן אפשרויות הטיפול. כל ספקי invisalign שמופיעים תחת 'חפש ספק invisalign' השלימו את קורס ההכשרה שמוצע על-ידי Align Technology, הנדרש כדי לאפשר להם להתחיל לטפל במטופלים בעזרת מערכת invisalign. הכינויים של invisalign (לדוגמה, Platinum Elite ‏(PE), ‏Platinum ‏(P) מבוססים בראש ובראשונה על המספר היחסי של טיפולי invisalign ההיסטוריים שספק invisalign סיפק או התחייב לספק. הסטטוס של ספק invisalign והכינויים של invisalign אינם נחשבים לתחומי התמחות על-ידי ארגוני רפואת השיניים הרלוונטיים במדינה שלך. סדר ההופעה של ספקי invisalign בתוצאות החיפוש מבוסס בראש ובראשונה על מספר טיפולי invisalign ההיסטוריים שספק invisalign סיפק או התחייב לספק. הרשימה של ספקי invisalign אינה ממצה, וייתכן שקיימים ספקים נוספים שהוכשרו לטפל ב- invisalign באזורך.