1. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ל-24 ביולי 2019.
  2. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ל-9 בספטמבר 2020.
  3. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ל-12 באוקטובר 2017.