1. זמני הטיפול משתנים בהתאם למורכבות המקרה וייקבעו על-ידי ספק Invisalign שלך .במחקר של Miller et al., שמדד כאב אצל מבוגרים בשבוע הראשון של הטיפול.  Kevin Miller et al. “A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment.” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Volume 131, Issue 3, pp. 302. e1-302.e9, March 2007.”
 2. לפי נתונים השמורים אצל Align Technology נכון ל-31 במרץ 2021.
 3. מבוסס על לבוש של שבועיים
 4. Brascher et al.  Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438. 
 5. בהשוואה לקשתיות יישור Invisalign שהיו מיוצרות בעבר מחומר חד-שכבתי (EX30).
 6. הנתונים שמורים בידי Align Technology, נכון ל-29 בינואר 2020
 7. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ל-7 בנובמבר 2018.
 8. לפי נתונים השמורים אצל Align Technology, נכון ל-9 בספטמבר 2020.
  חלק מהרופאים עדיין לוקחים מידות באמצעות הטבעה פיזית במֶרֶק רך. לאחר מכן ההטבעה הדנטלית נסרקת על-ידי טכנאים של Invisalign כדי ליצור תמונה תלת-ממדית שתשמש בתוכנת ClinCheck ובייצור קשתיות היישור.
  הדחייה חושבה על בסיס הגשות מצטברות של PVS וסריקות iTero בין ינואר 2017 לבין יוני 2018. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ליולי 2018.
 9. לפי נתונים השמורים בידי Align Technology, נכון ל-12 באוקטובר 2017.