1. זמני הטיפול משתנים בהתאם למורכבות המקרה וייקבעו על-ידי ספק Invisalign שלך .במחקר של Miller et al., שמדד כאב אצל מבוגרים בשבוע הראשון של הטיפול.  Kevin Miller et al. “A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment.” American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Volume 131, Issue 3, pp. 302. e1-302.e9, March 2007.”
  2. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  3. לפי נתונים השמורים אצל Align Technology נכון ל-31 במרץ 2021.
  4. מבוסס על לבוש של שבועיים
  5. בהשוואה לקשתיות יישור Invisalign שהיו מיוצרות בעבר מחומר חד-שכבתי (EX30).
  6. Brascher et al. Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438.