רווח בשיניים

מה שעליך לדעת על שינוי החיוך שלך באמצעות טיפול Invisalign.

למטרות הדגמה בלבד.

מהם מרווחים בין השיניים?+
אילו בעיות עלולות להיגרם כתוצאה ממרווחים בין השיניים?+
האם קשתיות היישור השקופות של Invisalign יכולות לתקן מרווחים בין השיניים?+

תוהה אם Invisalign מתאים לך?

בצע את הערכת החיוך שלנו כדי לגלות עכשיו.


התחל

invisalign