תנאי שימוש (1)

עדכון אחרון: 5 באוקטובר 2016

אתר האינטרנט שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Align ("האתר"), המופעל על-ידי Align Technology Switzerland GmbH (להלן, "Align, "אנו" או "לנו" בתנאי שימוש אלה).  אנו חברה הרשומה ברוטקרויץ, שוויץ, ומספר הרישום של החברה הוא CHE-146.357.660.

יש לקרוא בעיון את התנאים וההתניות הבאים בנוגע לשימושך באתר האינטרנט. על-ידי גישה אל כל מידע ו/או חומרים באתר האינטרנט, שימוש בהם או הורדתם, אתה מביע הסכמה לפעול בהתאם ובכפוף לתנאים ולהתניות שלהלן (להלן, "תנאי שימוש"). אם אינך מסכים לתנאים והתניות אלה, אנא הימנע משימוש באתר אינטרנט זה ומגישה אליו (או לכל חומר שהוא מכיל).

חשוב לשים לב שבעת השימוש בחלקים מסוימים של אתר אינטרנט זה, שימושך עשוי להיות כפוף להודעות אחרות בדבר קניין וזכויות יוצרים. במקרה זה, תידרש לקרוא ולאשר הודעות מסוג זה לפני הגישה אל החלק הרלוונטי. 

לתשומת לבך, אנו עשויים לבצע מעת לעת שינויים בתנאי שימוש אלה. אם נעשה זאת, נפרסם את השינויים באתר האינטרנט, לכן עליך לעיין באתר האינטרנט מדי תקופה כדי לבדוק או בוצעו שינויים. אם תמשיך להשתמש באתר האינטרנט לאחר שנבצע שינויים מסוג זה, הדבר ייחשב כאילו הבעת הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המעודכנים. התאריך המופיע בראש דף אינטרנט זה מציין את מועד העדכון האחרון של תנאי השימוש.   

1. כתב ויתור רפואי

כל המידע הנכלל באתר אינטרנט זה, לרבות מידע הקשור למצב דנטלי, רפואי ובריאותי, למוצרים ולטיפולים, מיועד למתן מידע בלבד. אין להתייחס למידע זה כאל מידע שלם והוא אינו מיועד לשמש במקום ביקור, שיחה והתייעצות של מטופל או הנחיות של מטפל מקצועי, או כל מידע המופיע על אריזה או בתוויות של מוצר, או בתוך האריזה.

המידע המתקבל מהשימוש באתר האינטרנט אינו ממצה ואינו מכסה את כל הבעיות הרפואיות, המצבים הגופניים או הטיפולים עבורם. המידע המתפרסם מיועד לידיעה בלבד והשימוש בו הוא על אחריותך הבלעדית.

לעולם אין להימנע ממתן ייעוץ דנטלי או רפואי או לעכב מתן ייעוץ רפואי בשל מידע שקראת באתר אינטרנט זה, ואין להשתמש במידע הנכלל באתר אינטרנט זה לצורך אבחון של בעיה דנטלית או רפואית או לצורך מתן מרשמים לתרופות.

2. שימוש בתוכן אתר האינטרנט

זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות, לדוגמה, הסימנים המסחריים שלנו) וזכויות היוצרים על כל החומרים המאוחסנים, המוצגים והנגישים באתר האינטרנט שייכות לנו או ניתנות לנו ברישיון על-ידי גורמי צד שלישי (להלן ,"התוכן").  כל הזכויות הנ"ל שמורות לנו או למעניקי הרישיונות שלנו.

אינך רשאי להשתמש, לבצע שינויים, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור, להעניק ברישיון, להשכיר, להציג או לבצע בפומבי, לערוך, לבצע התאמה או ליצור עבודה נגזרת, בכל אופן שהוא, של כל תוכן או חלק אחר של אתר האינטרנט ללא אישורנו בכתב לעשות זאת.

בנוסף, אנו לא מתירים לך להשתמש באתר האינטרנט או לגשת לאתר האינטרנט או לתוכן כלשהו מתכניו למטרות מסחריות.

יחד עם זאת, אתה רשאי להציג, להשתמש, להוריד ולהדפיס חלקים נבחרים של אתר האינטרנט אך ורק לשימושך האישי, שאינו מסחרי ומיועד למידע בלבד, בתנאי שלא תפרסם מחדש את התוכן, תשמור אותו שלם ולא תטשטש, תשנה או תשמיד כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, סימן שירות, ייחוס, פטנט והודעות אחרות בנושא קניין.

3. התנהלות המשתמש

לתשומת ליבך, אתה אחראי לביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת גישה אל אתר האינטרנט שלנו, בכלל זה להבטיח שיש ברשותך את הציוד הנדרש וחיבור לאינטרנט שיאפשרו למכשיר שלך לגשת אל אתר האינטרנט. בנוסף, אתה אחראי להבטיח שכל מי שניגש אל אתר האינטרנט שלנו דרך החיבור שלך לאינטרנט מודע לתנאי שימוש אלה ולכל יתר התנאים וההתניות הרלוונטיים שנמסרו לך, ושהוא מציית להם:

בעת השימוש באתר האינטרנט, אתה מבטיח לא:

 • להשתמש באתר האינטרנט או לגשת אליו למטרות הונאה או לכל מטרה בלתי-חוקית אחרת;
 • להשתמש באתר האינטרנט או לגשת אליו כדי להתחזות לכל אדם או ישות, או כדי לספק הצהרה כוזבת או מצג שווא אחר בנוגע לקשר שלו לכל אדם או ישות;
 • להפריע או לשבש את הפעולה של אתר האינטרנט או הגישה אליו;
 • לשדר או או להפוך לזמין בדרך אחרת בהקשר לאתר האינטרנט או לגישה אליו כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, רוגלה או קוד מחשב אחר, או תוכנית מזיקה או פולשנית או שעשויה או מיועדת לגרום נזק או לחטוף את התפעול של כל חומרה, תוכנה או ציוד, או לנטר את השימוש בהם;
 • להגביל או לצמצם את יכולתו של כל אדם אחר לגשת אל האתר או להשתמש בו;
 • לבצע שינויים, להתאים או לתרגם כל חלק של אתר האינטרנט;
 • להסיר, לטשטש או לשנות כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, או הודעה אחרת בדבר זכויות קניין שמופיעה באתר האינטרנט; או
 • להשתמש בכל תוכנת רובוט, עכביש, יישום חיפוש/אחזור או התקן ידני או אוטומטי אחר לצורך אחזור, הוספה לאינדקס, "שאיבה", "כריית נתונים" או לאסוף או לשכפל בכל דרך אחרת את אתר האינטרנט או לשבש את מבנה הניווט או התצוגה של אתר האינטרנט.


4. משוב

כל משוב, מידע, הצעה או חומר שתשלח דרך אתר אינטרנט זה או בנוגע לו (להלן, "מידע שהוגש") ייחשב על-ידי Align כמידע שאינו סודי, אלא אם תודיע לנו אחרת. על-ידי מסירה של מידע מסוג זה ל-Align, אתה מסכים של-Align תהיה זכות, ללא עלות וללא צורך לייחס לך את המידע שהוגש, להעתיק, להציג ולהפיץ את המידע שנשלח, ולעשות בו שימוש. 

בנוסף, אתה מעניק לנו את הזכות ליצור, להציג ולהפיץ את כל זכויות היוצרים וזכויות קניין אחרות במידע שנשלח, או המבוססות עליו. Align תהיה רשאית להשתמש בכל מידע כזה שהוגש ו/או להפיצו באופן חופשי, ללא הגבלה ולכל מטרה. המידע שהוגש לא יכיל כל מידע חסוי על מטופל או על ספק.

5. שינוי, השעיה וסגירה של אתר האינטרנט

חשוב לציין שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להשעות או לסיים את הפעילות של אתר האינטרנט, או של חלק כלשהו מחלקיו, או את הגישה אליו, או אל חלק כלשהו מחלקיו, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי.  לדוגמה, אנו עשויים לסיים את הפעילות של אתר האינטרנט עבור כל המשתמשים אם נפסיק לספק את השירותים והמוצרים של Invisalign באזור שלך או להשעות את הגישה שלך אל אתר האינטרנט בגין הפרה של תנאי שימוש אלה מצדך.

בנוסף, אנו עשויים לעדכן את אתר האינטרנט ולבצע שינויים בתוכן שלו מעת לעת. למרות שאנו נוקטים מאמצים סבירים לעדכן את המידע שמופיע באתר האינטרנט, חשוב לציין שכל תוכן שמופיע באתר האינטרנט עשוי להיות לא מעודכן בכל מועד נתון ושלא חלה עלינו חובה לעדכן אותו.

בנוסף, אנו עשויים גם להפסיק את הפעילות הסדירה של אתר האינטרנט, או של חלק כלשהו מחלקיו, כפי שיידרש לצורך ביצוע תחזוקה שגרתית ולא שגרתית, לתיקון שגיאות או לביצוע שינויים אחרים.

בנוסף, איננו מבטיחים שאתר האינטרנט, או כל תוכן בו, יהיה חף משגיאות או השמטות, ואיננו מספקים כל התחייבות, תנאי, הבטחה או אחריות (במשותף, להלן, "הבטחות"), במפורש או במשתמע, שהתוכן המופיע באתר האינטרנט מדויק, מלא או מעודכן. 

6. אתרי אינטרנט ומשאבים אחרים

שים לב שאתר האינטרנט עשוי לכלול קישורים אל אתרי צד שלישי, לרבות אתרי רשתות חברתיות כגון Facebook או Twitter. קישורים אלה מסופקים לנוחיותך והם לא מעידים על כך שאנו תומכים באתרי צד שלישי אלה או בכל חשבון ברשת חברתית שאליו סיפקנו קישור. משום שאין לנו שליטה ישירה באתרים ובמשאבים מסוג זה, אנו לא אחראים לזמינותם או לכל תוכן, פרסום, מוצר או חומרים אחרים המופיעים באתרים או במשאבים מסוג זה, או הזמינים דרכם. בנוסף, אנו לא סוקרים אתרי צד שלישי מסוג זה ולכן חשוב לציין כי:

 • אנו לא אחראים לאתרי אינטרנט מסוג זה, לרבות התנאים שבמסגרתם אתרי אינטרנט מסוג זה הופכים לזמינים וכתבי מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט מסוג זה, ואין לנו שליטה בתוכן או בזמינות שלהם;
 • אנו לא מספקים הבטחות, במפורש או במשתמע, בהקשר לטובין או לשירותים או למידע המתקבלים מאתרי אינטרנט מסוג זה; וכן
 • אם תיגש לאתרי אינטרנט כלשהם מסוג זה, תעשה זאת על אחריותך הבלעדית.

אינך רשאי למסגר, לקשר או לבצע קישור עמוק אל אתר האינטרנט או אל כל אתר אינטרנט אחר ללא אישורנו בכתב ומראש.  כל הסכמה מסוג זה תהיה כפופה לתנאים מסוימים. אם תרצה למסגר או להגדיר קישור או קישור עמוק אל אתר האינטרנט שלנו, אנא צור קשר Privacy@aligntech.com

7. פרטיות וקבצי Cookie

מדיניות הפרטיות שלנו. (הזמינה בכתובת http://www.Invisalign.co.uk/en/Sub/Pages/privacy.aspx) (להלן, "מדיניות הפרטיות") מסבירה את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש, שידור ועיבוד של הנתונים האישיים שלך, המסופקים על-ידך או הנאספים ממך דרך אתר האינטרנט (לרבות אופן השימוש בקבצי Cookie). עליך לסקור את מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר האינטרנט. בנוסף, מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת כפי שתנאי שימוש אלה עשויים להשתנות.

8. כתב ויתור

אף שאנו עושים כמיטב יכולתנו להעמיד לרשותך אתר אינטרנט אינפורמטיבי שתיהנה לגלוש בו, למעט במקרים שבהם הדבר מצוין אחרת באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, אתר האינטרנט זמין עבורך על בסיס "כמות שהוא".  פירוש הדבר שאנו לא נוטלים על עצמנו כל חבות כלפיך ביחס אליו (בכפוף לפסקה 9 להלן).  לפיכך, אתה נושא באחריות, ולא אנו, לוודא שאתר האינטרנט מתאים למטרותיך בזמן שאתה עושה בו שימוש. 

לאור זאת, אנו לא נוטלים על עצמנו כל חבות בנוגע להתאמה או ליכולת של אתר האינטרנט למלא את הצרכים שלך ואנו מחריגים כל הבטחה מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה:

 • שהגישה לאתר האינטרנט תהיה נקייה משיבושים או שגיאות;
 • שאתר האינטרנט או שרת המחשבים שבאמצעות אתר האינטרנט זמין נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים; וכן
 • בדבר הדיוק, התוכן, הדייקנות, השלמות, המהימנות, האיכות או ההתאמה של תוכן כלשהו הנכלל באתר האינטרנט או המסופק דרך אתר האינטרנט או הופך לזמין בהקשר לאתר האינטרנט.

לתשומת לבך, קיימות מספר הבטחות משתמעות (המכונות לעתים קרובות "התחייבויות") שמבחינה משפטית אין לנו אפשרות להחריג.  לקבלת מידע נוסף על הבטחות אלה ולייעוץ בנוגע לזכויותיך המשפטיות, ניתן לפנות בחינם אל מרכזי הייעוץ לצרכנים במדינת מגוריך.  לדוגמה, אם אתה מתגורר באנגליה, תוכל לפנות אל Citizens Advice Bureau לקבלת מידע והכוונה נוספים.

9. הגבלת חבות

דבר מן האמור בתנאי שימוש אלה אינו מיועד להחריג או להגביל את החבות שלנו בגין מוות או פגיעה גופנית שנגרמו כתוצאה מרשלנות, מצג שווא או רשלנות פושעת מצדנו, או בגין כל חבות אחרת שאינה ניתנת להחרגה או להגבלה על פי חוק.

אנו לא נישא בחבות כלפיך בגין כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל וירוס, התקפת מניעת שירות מבוזרת או תוכן מזיק אחר מבחינה טכנולוגית שעשוי להשפיע על ציוד המחשב, תוכניות המחשב, הנתונים או חומר קנייני אחר שלך כתוצאה משימושך באתר האינטרנט שלנו או באתר אינטרנט כלשהו המקושר אליו.

בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי התפעול של אתר האינטרנט תלוי בתפקוד הולם ואפקטיבי של האינטרנט ושל ציוד ושירותים אחרים של גורמי צד שלישי (לרבות המכשיר או דפדפן האינטרנט שלך), ואנו לא מספקים התחייבות ולא נישא בחבות בהקשר לגורמים אלה, בכל אופן שהוא.

אם אתה צרכן ואתה משתמש באתר אינטרנט זה, חשוב לציין שאנו מספקים את אתר האינטרנט שלנו לצורך שימוש ביתי ופרטי בלבד.  אין להשתמש באתר האינטרנט שלנו לכל מטרה מסחרית או עסקית ואנו לא נישא בחבות כלפיך בגין כל הפסד או נזק מיוחד, עקיף, עונשי או תוצאתי, או בגין אובדן של נתונים, רווחים, הכנסות, פעילות עסקית או מוניטין.

10. הזכויות שלנו

אנו רשאים להעביר את הזכויות וההתחייבויות שלנו על פי תנאי שימוש אלה לארגון אחר, אך הדבר לא ישפיע על הזכויות וההתחייבויות שלך על פי תנאי שימוש אלה.

אם לא נעמוד על כך שאתה תמלא אחר ההתחייבויות שלך במסגרת תנאי שימוש אלה, או אם לא נאכוף את זכויותינו כנגדך, או אם נתעכב בביצוע של פעולה מסוג זה, אין פירוש הדבר שאנו ויתרנו על זכותנו לאכוף כנגדך כל אי-עמידה מעין זו, או שאינך צריך לפעול למילוי התחייבויות אלה. אם נחליט לוותר על זכותנו לאכוף אי-מילוי או הפרה של תנאי שימוש אלה, נעשה זאת בכתב.

תנאי שימוש אלה אינם מיועדים להעניק זכויות לאף אדם מלבדך ומלבדנו.

11. מחלוקות משפטיות

כל מחלוקת הנוגעת לתנאים אלה תהיה כפופה לחוקים של אנגליה ושל ויילס ותפורש על פיהם. אם תבחר לפתוח בהליכים בהקשר לתנאים והתניות אלה, ייתכן שעומדת לך הזכות לעשות זאת בשפה שלך ובבית משפט מקומי בארץ שלך. ארגון מקומי לייעוץ לצרכנים יוכל להעניק לך ייעוץ בנוגע לזכויותיך.

כל אחת מהפסקאות של תנאי שימוש אלה תקפה ללא תלות ביתר הפסקאות. משמעות הדבר היא שאם בית משפט או רשות רלוונטית יחליטו שאחת מהן אינה עולה בקנה אחד עם החוק, בלתי-חוקית או לא ניתנת לאכיפה, יתר הפסקאות יישארו במלוא תוקפן ונפקותן.

12. צור איתנו קשר

 אם אתה סבור שזכויות היוצרים שלך (או כל זכות קניין רוחני אחרת) הופרו באתר האינטרנט או שקיים תוכן שאתה סבור שהנו בלתי-חוקי או שמהווה הפרה של זכויותיך או של הזכויות של צד שלישי, פנה אלינו בכתובת Privacy@aligntech.com

אם יש לך שאלות אחרות או תלונות בנוגע לתנאי שימוש אלה או לאתר האינטרנט, פנה אלינו בדוא"ל אל Privacy@aligntech.com או כתוב לנו לכתובת Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Switzerland.

Copyright © Align Technology, Inc. כל הזכויות שמורות. Invisalign והלוגו של Invisalign הם סימנים מסחריים רשומים של Align Technology, Inc.

Loading...